Privacy verklaring

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u deze privacy verklaring en stemt u ermee in dat wij de gegevens die op u betrekking hebben, inzamelen en verwerken overeenkomstig de Privacywet.

Identificatie

Dit is de website van indendoorn.be, beheerd door Stimulanz BV, Aalstersesteenweg 198, Ninove, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE0897468150.

Persoonlijke gegevens, inzage & verwijdering.

De persoonsgegevens die door de gebruiker van deze website worden verstrekt kunnen door ons worden verzameld en verwerkt zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen of voor andere essentiële doeleinden

Indien u dat niet wenst kan u dat in het contactformulier meegeven, of ons hiertoe achteraf contacteren.

De verzamelde gegevens in het contact formulier worden niet aan derden doorgegeven. Voor reservaties en take-away maken wij gebruik van de diensten van Tablebooker. U kan hun privacy policy hier raadplegen.

Volgens de wet op verwerking van persoonsgegevens hebt u op eenvoudig verzoek steeds het recht op inzage van uw gegevens, en kan u vragen deze aan te passen of volledig te verwijderen.

Contact

Vragen over dit beleid of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u richten aan info@indendoorn.be. Daarnaast kunt u ook klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Dit privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op 1 juni 2020